Styrelsen

Kjell Hasselqvist

Ordförande

Jens Eliasson

Vice ordförande

Linda Hasselqvist

Sekreterare

Anita Olars

Kassör

Magdalena Mattes

Ledamot

Magnus Elfving

Ledamot

Mats Mattes

Ledamot

Jakob Magnusson

Ledamot

Sofie Mattes

Ledamot

Nyheter från styrelsen

Inga resultat hittades.