Samtycke till publicering av foto och video

Edsbyns SK vill ges möjlighet att publicera bild och film på barn i verksamheten. För att ge vårdnadshavare möjlighet att ta ställning till detta görs det genom ett samtycke. 

Användning av bilder och videoupptagningar

Edsbyns SK använder sig av hemsida och sociala medier för att informerar våra verksamheter. För att komplettera texterna och berika innehållet används både bilder och filmer. Personnamn publiceras aldrig och vi är alltid noggranna med att använda materialet i ett seriöst sammanhang och publicerar aldrig material som kan upplevas som kränkande.

Digital fotohantering och publicering av foton och filmer regleras i personuppgiftslagen (PUL). Syftet med lagen är att skydda varje enskild persons integritet. För barn och unga krävs alltid vårdnadshavarens tillstånd för att publicera bilder. Vi önskar därför att du som vårdnadshavare lämnar ditt samtycke till publicering av foto och video.

Du kan när som helst ta tillbaka ett samtycke. Kontakta oss på barn@edsbynssk.se om du inte längre vill att ditt barn medverkar på bilder som publiceras.

Kontakta oss

Har du några frågor och funderingar gällande barn- och ungdomsträningarna så är du varmt välkommen att kontakta oss tränare på barn@edsbynssk.se.

Senaste nyheterna gällande barn- och ungdomsträningarna

Lämna ditt samtycke

För att kunna publicera bilder och filmer av ditt barn eller ungdom i våra olika kommunikationskanaler behövs ditt samtycke. Att lämna godkännande (samtycke) för bildpublicering är givetvis helt frivilligt. Du kan lämna ditt samtycke via nedanstående formulär.  OBS: Om du har flera barn ska du lämna ett samtycke för respektive barn.

    Barnet som samtycket gäller

    Vårdnadshavarens samtycke