Tack för denna vinter!

Spårstatus
Vilken vinter vi har haft med skidspår uppe i Kygelvallen från november till början av april. Stort tack till de som har spårat och lagt ner mycket tid på att…